Nová pravidla, platná od 24.12.2015

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.

BBCode je zapnutý
[img] je vypnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou vypnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Nová pravidla, platná od 24.12.2015

Změna pravidel ze dne 8. 10. 2019

od Marco Freeman » úterý 8. 10. 2019, 21:09:16

Vážení uživatelé,

poté, co jsem se poradili v administrátorském Týmu, jsme se rozhodli s konečnou platností význačně upravit bod č. 9 současných pravidel, tedy bod, který se týká zaregistrovaných osob pod 15 let. Vzali jsme do úvahy některé připomínky, které jsme implementovali do současného znění pravidla. Předchozí znění pravidla bylo následující:
9) Na celém webu je v zájmu prevence proti negativním vlivům a za účelem ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů zakázáno:
a) vyzývat dítě mladší 15 let k rozhovorům přes soukromé služby či vyzývání ze strany dítěte mladšího 15 let ke komunikaci přes soukromé služby (mezi něž patří i e-mail), které nejsou pod dozorem Týmu ČEPEK;
b) uvádění soukromých kontaktů a jiných osobních údajů prozrazujících totožnost na profilu dítěte mladšího 15 let;
c) neoznámení, že se někdo porušení bodů 9a) a 9b) dopustil.
Současné znění pravidla:
9) Na celém webu je v zájmu prevence proti negativním vlivům a za účelem ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů zakázáno:
a) vést s dítětem mladším 15 let nevhodné (např. sexuální či dvojsmyslné) konverzace, zvát jej na osobní schůzku za účelem sexuálních aktivit, požadovat fotografie dítěte intimnějšího rázu nebo zasílat dítěti nevhodné sexuálně laděné fotografie - v případě porušení tohoto pravidla může dojít k trvalému BANu a/nebo mohou být IP adresa a jiné údaje o uživateli poskytnuty policii České či Slovenské republiky!;
b) vyzývat dítě mladší 15 let k posílání jakýchkoliv fotografií, na nichž se vyskytuje, či k uvádění jiných údajů, jež mohou vést k prozrazení jeho identity;
c) uvádění soukromých kontaktů (mezi něž patří i e-mail, jenž může být vyplněn jen v rámci vyplnění registračního formuláře) či jiných osobních údajů potenciálně prozrazujících identitu dítěte mladšího 15 let, a to i kdyby je chtělo uvést samo dítě či k tomu dalo souhlas;
d) vyzývat dítě mladší 15 let k rozhovorům přes soukromé služby (mezi něž patří i e-mail, který může být použit jen členy Týmu ČEPEK a jen v záležitostech týkajících se webu), které nejsou pod dozorem Týmu ČEPEK;
e) neoznámení, že se někdo porušení bodů 9a), 9b), 9c) a 9d) dopustil.
Pravidlo jsme tak rozšířili hlavně o současný první bod, kde uživatele vyzýváme k tomu, že některé chování je opravdu nejen morálně, ale hlavně zákonně nepřípustné, tedy upozorňujeme, že v případě jeho porušení může dojít už k nahlášení. Ten v předchozím znění absentoval, neb jsem "... to při tvoření pravidla považoval za jasné - protože nevhodná diskuze je tu zakázána celoplošně a považoval jsem za samozřejmé, že nikdo nebude psát dítěti třeba něco sexuálního. Nicméně nyní si uvědomuji, že bych měl být více specifický a i tohle přímo v pravidle, které se dětí týká, zmínit. Společně s nutností ohlášení takového jednání a případné spolupráci s policií, pokud se člověk k dětem bude chovat nevhodně" - více viz mé předchozí vyjádření; Marco Freeman » sobota 27. 7. 2019. Dále se pravidlo rozšířilo spíše o nové formulace a příp. výjimku, kdy administrátor může takového uživatele (tj. uživatele mladšího 15 let) kontaktovat přes email, pokud to považuje za nutné a pokud se to týká webu (příkladem budiž situace, že když se někdo registruje na chat, registraci mu nyní schvaluji po potvrzení přes email, ke které by jinak nemohlo v rámci tohoto pravidla dojít).

Zároveň vznikla nová otázka v registračním formuláři, kdy registrující se uživatel musí povinně odpovědět:
Je mi:
a) 15 let či více
b) méně než 15 let

Pozn. přiložená k otázce: Potvrzení o věku slouží pro administrátory fóra, kteří schvalují registrace, aby věděli, zda se jedná o člověka pod 15 let, který si (nejen) z důvodu tématiky fóra zasluhuje větší ochranu před případnými negativními vlivy. Přiznání mladšího věku než je 15 let rozhodně NENÍ důvodem pro zákaz vstupu - naopak doporučujeme uvádět tuto informaci pravdivě, aby se předešlo případným problémům; jedinou změnou oproti jiným uživatelům je pak rozdílný popisek na profilu, tj. popisek "Chráněný uživatel" od běžného "Registrovaného uživatele".
Mnoho informací bylo řečeno již při předchozí diskusi ve starších příspěvcích tohoto tématu, proto nejdříve pro případné nejasnosti odkáži tam.

Za přeložení registrační otázky i pravidla pro anglickou verzi děkuji svému kolegovi Pbd. :)

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Návštěvník » úterý 30. 7. 2019, 16:29:54

Jen taková maličkost, když jsem odesílal příspěvek 27.7.2019 změnil jsem si datum narození tak, že jsem nyní registrován jako dítě. Přesto nedošlo k žádné změně, nebyl mi odstraněn mail z veřejného profilu (odstranil jsem si jej já sám až teď), nebyl jsem nijak upozorněn na jiný "statut" a navíc mi přišel mail od Kasze ohledně paní Strýkové. Chci se tedy zeptat, zda dostane Kasz BAN nebo jiný trest, že mě kontaktoval na můj mail a jak odměníte mě, za to že jsem ho udal? :D

Samozřejmě to byl tak trochu žert a dá se říct provokace. Ale taky jsme se asi všichni přesvědčily, že ono pravidlo o zákazu v praxi absolutně nefunguje. Je tedy skutečně potřeba změnit onen zákaz na důrazný požadavek a vyzvat všechny k okamžitému hlášení případné nevhodné komunikace.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Marco Freeman » sobota 27. 7. 2019, 20:22:26

Dva návrhy, které jsi přednesl ve svém příspěvku, se mi líbily. Prvním je to, že bude zdůrazněno, že je obzvláště zakázána nevhodná komunikace s uživateli, kteří ještě nedosáhli 15. roku života. Upřímně jsem to při tvoření pravidla považoval za jasné - protože nevhodná diskuze je tu zakázána celoplošně a považoval jsem za samozřejmé, že nikdo nebude psát dítěti třeba něco sexuálního. Nicméně nyní si uvědomuji, že bych měl být více specifický a i tohle přímo v pravidle, které se dětí týká, zmínit. Společně s nutností ohlášení takového jednání a případné spolupráci s policií, pokud se člověk k dětem bude chovat nevhodně.

Druhou věcí je myšlenka, že by při registraci hned uživatel uvedl, zda je či není starší 15 let. Je to dostatečně nespecifické, aby to nikoho nenutilo nějak sdělovat svůj věk, ale přesto by to zajistilo odlišný přístup. Jenže i ohledně této možnosti mám jisté pochyby. Ale za návrhy díky - tyhle dva by se mohly nějak implementovat, hlavně ten první, to se ještě s adminy poradíme. Nicméně co se týče současného pravidla, nevidím jako dobrou ideu jej úplně rušit. Upravovat ano, kompletně rušit ne. Dle mého má smysl, i když nedovede zajistit 100% úspěšnost.

(Co se týče "mé" zkušenosti, nic jsem k tomu nenapsal, protože to s tím v prvé řadě vůbec nesouvisí - v době registrace jsem již měl 15 let dovršených, stejně jako v době, kdy jsem přešel z webu na soukromé kontakty. Ale co je podstatnější, tehdy žádné takové pravidlo nebylo, takže se těžko mohu dohadovat, jak by na mě působilo, kdyby tady bylo a kdybych přišel mladší, než jsem byl. A co se týče "chránění zadku ČEPEKu", k tomu už jsem se vyjádřil jasně - když jsem pravidlo vytvářel, "zadek ČEPEKu" jakožto stránky byl až to třetí, na čemž mi reálně záleželo. Kdo si myslí něco jiného, mýlí se - avšak nemám, jak jej přesvědčit o mých myšlenkách, které jsem měl, když jsem pravidlo vytvářel - a proto je (nejen z mé strany) diskuze o tomto naprosto irelevantní.)

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Návštěvník » sobota 27. 7. 2019, 16:46:04

Děkuji Marcovi a Kaszovi za jejich vyčerpávající odpovědi. Přesto…..

Vzhledem k tomu, že je pravidlo nevynutitelné, nekontrolovatelné a tak vlastně naprosto nerealizovatelné musím trvat na svých argumentech. A co víc, dokonce potom co jste oba sice barvitě vylíčily jak by to mělo v praxi fungovat, nemůžu se ubránit dojmu že jde skutečně jen o jakousi pojistku „kdyby něco, tak nic, páč my jsme krytí“. Nejde zde totiž ani zdaleka o nějaké možnosti obcházení, jde tu především o fakt, že naplnit pravidlo je prostě nemožné. Ono stačí třeba jen aby dítě (nebo domnělé dítě) poslalo svůj kontakt na chat a administrátor nestačí zasáhnout. Nepište mi teď o tom že posílání takových zpráv je na chatu zakázáno, dá se to samozřejmě řešit trestem. Nicméně fakt, že kdokoli může dítěti začít psát to nemění. A může to být klidně i pedofil, který zveřejní svůj kontakt. Problém ale není obcházení zákazu, problémem je absolutní nemožnost zajištění dodržování tohoto pravidla.

Proto pravidlo tak jak je sepsáno ve svém znění musí být odstraněno a nahrazeno vhodnější formulací. V té by měl ČEPEK zakázat nevhodnou komunikaci, především mezi dětmi a dospělými. Je potřeba zdůraznit povinnost hlásit takovou nevhodnou komunikaci a současně požadovat při registraci uvést zda je dotyčný nad či pod 15 let. Z toho jasně vyplyne nastavení, ve kterém bude zamezeno uvádět kontakty osobám mladším 15 let v profilu. V tomto pravidle také musí být odkaz na zákony týkající se internetové trestné činnosti, spolu s dovětkem implementace do pravidel a upozorněním že při porušení, bude záležitost řešena s policií.

Toto jsou opatření, která považuji za dostatečná, realizovatelná a především ve formě, kdy nebude docházet denně k jejich porušování. Navíc to je formulace, která nechrání především zadek ČEPEKu, ale skutečně chrání děti. Neumožňuje jim totiž uvádět kontakt v profilu a vždy se staví za jejich bezpečnost. To u pravidel tak jak jsou sepsána nyní bohužel nevidím, jen ochranu ČEPEKu a vynucování něčeho, nad čím nelze mít kontrolu.

K Alíkovi: situace je tam podstatně jiná, jde o web určený pro děti a je logické že je postupováno adekvátně k takové situaci.

K Marcovi: Mrzí mě že ses vyhnul své osobní zkušenosti, kdy jsi v obdobném věku jistě začal komunikovat s pedofily. Bezpochyby si se dostal na místo administrátora i díky tvému blízkému vztahu s ostatními pedofily.

A Kaszi, kolikpak že bylo Allein když se tu registrovala? A schválně, kolik jí bylo když si začala psát s "jedním" pedofilem?

Samozřejmě že se doba mění a vše se nějak vyvíjí. Ale přesto neberme možnosti které tu byly i ostatním nově příchozím. A především, postupujme rozumně. Tvořme taková pravidla, kdy jsme schopni zajistit jejich dodržování.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Marco Freeman » sobota 27. 7. 2019, 14:20:43

Pokud se tady zaregistruje nějaký závažný případ, jehož příkladem může být právě onen 14letý mladík, je jasné, že se bude postupovat trochu odlišně. Je to asi stejné, jako když je zakázáno do detailu rozebírat sexuální aktivity s dětmi, ale když přijde někdo, kdo bude dělat nejasné posunky k tomu, že nějakým způsobem zneužívá děti, zeptám se ho přímo, co přesně dělá. A pokud mi odpoví, co přesně udělal, teoreticky tím porušil to pravidlo, že se sexuální aktivity s dětmi nepopisují. Nicméně v tu chvíli je mnohem podstatnější to, abych ho přiměl tyto věci nedělat než o těchto věcech nepsát. Podobně u 14letého mladíka jsou tady v takové chvíli důležitější jiné věci, než jsou pravidla. I zákony se dají porušit, pokud se jedná o krizovou situaci. A takový případ by byl posuzován jako krizová, kritická situace, tedy z valné části naprosto individuálně.

Pravidla nepokryjí všechno, už jak jsem psal. Pokud dítě napíše na e-mail uživatele, který je veřejně uveden, nemusí k tomu být ani zaregistrované. Kde není žalobce, není soudce. A tohle je ten případ, kdy pravidlo nezastřešuje kompletních 100% situací, protože tuhle situaci zastřešit nejde. Leda že bychom zakázali mít emaily veřejně, což je nepraktické pro jiné (dospělé) osoby nebo třeba novináře, kteří teoreticky mohou napsat konkrétnímu člověku. Je to podobné Seznamce, kde je sice zakázáno hledat děti, ale pokud nějaké dítě odpoví soukromě na inzerát v ní, je už na daném uživateli, jak se k tomu postaví, protože to nemáme šanci vidět.

Je to házení klacků pod nohy stejně jako v případě, kdy nemůžu na chat povolit automatické aktivace účtů nebo přístup anonymů - je pravděpodobné, že kdyby tu tyto dvě věci byly povolené, má možnost přijít a přihlásit se větší množství uživatelů. Jenže tohle je daň za to, že nechci, aby na chat chodili lidé, kteří budou jen rozhazovat chat a dělat bordel. A v tomto případě je nové pravidlo, které háže klacky pod nohy, daní za to, že jsme se rozhodli sem dětem nezakázat vstup. Protože kdybychom se usnesli na tom, že nejlepší bude dětem přístup zakázat a jakmile se dozvíme o nízkém věku dotyčného, tak ho zabanujeme, přineslo by to mnohem více klacků než nyní, i těm případným 14letým mladíkům.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Sertralin » sobota 27. 7. 2019, 10:32:21

Chápu, kam tím míříte, každopádně jste neodpověděli na to, co psal husky zde.
A ještě detail, který jsem naznačil v předešlé větě.
Husky píše:Co když se tu zaregistruje 14 letý mladík s psychickými problémy a nějaký aktivní uživatel (a dost pravděpodobně může jít i o některého z administrátorů či moderátorů) mu poskytne pomoc na chatu či v SZ, později bude mít chlapec zájem o jinou komunikaci přes jiný kanál. Je totiž rok 2019 a nejrůznější messengery jsou jaksi populárnější než si psát přes SZ. Jaký trest dostane chlapec v této nelehké situaci a na jak dlouho bude administrátor odstaven od své funkce za to, že chtěl pomoci a tak naplnit poslání tohoto webu?
Chápu základní myšlenku, ale ať chcete nebo ne, stále je to házení klacků pod nohy.

Osobně to vnímám stejně, jako odeslat dopis do vězení, kde je několika cizími lidmi přečten, případně zcenzurován. Tímhle stylem fungují soukromé zprávy. Pokud by dítě přišlo skutečně s nějakým závažným problémem, který chce řešit soukromě, tak má vlastně smůlu...

Taky mi to trochu připadá jen jako gesto pro veřejnost, aby se neřeklo. Řekněte mi, jak se dozvíte, že se dítě rozhodne kontaktovat pedofila přes email, který má tady zveřejněný v profilu? Nijak, to ani nelze pořádně korigovat.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Marco Freeman » sobota 27. 7. 2019, 1:21:52

Využiji možnosti reagovat souhrnně, neboť mnohé myšlenky se zde opakují a nedají se přesně vycitovat - navíc mnohdy reaguji na celý příspěvek.

Proč pravidlo vzniklo?
V prvé řadě proto, že bylo třeba tento problém nějak řešit. Otázka "Jak ČEPEK zabraňuje dětem v přístupu na web?" již v minulosti zazněla několikrát. Odpověď na ni byla vždy stejná: "Nijak." Člověka to nicméně vede k otázkám, zda by přece jen ČEPEK nějak korigovat přístup dětí na web neměl. Nejsem zajisté jediný z administrátorů, kdo se kdy zamyslel nad tím, jak k příchozím dětem přistupovat, nakolik je ve skutečnosti vhodné, aby byly členy v našich řadách - neboť každého registrovaného považuji za "člena komunity".

Když jsem se nad problematikou dětí na pedofilním webu zamýšlel, napadalo mě vícero hledisek, na které se bylo třeba zaměřit. První (a nejpodstatnější pro mě) bylo hledisko bezpečnosti pro dané dítě. Shodneme se zajisté na tom, že internet je v současné době velké semeniště lidí, kteří chtějí ubližovat dětem (anebo si neuvědomují, že svým chováním jim mohou ublížit), konec konců to jenom dokazuje připravovaný dokument V síti. Na mnohých chatech a fórech jsou správci, kteří nehlídají, co si kdo píše, co kdo píše dětem. A pak vznikají přesně takové situace, jako v připravovaném dokumentu.

Já mám tu možnost jedním správcem být a mít pod sebou fórum a chat. Jsem na místě těch lidí, kteří měli možnost vidět, co se děje (a kteří ji stále mají v mnohých případech) a stejně jako oni stojím před určitou volbou. Buďto to nebudu řešit, anebo to řešit budu. První možnost je pohodlnější, protože to neznamená nic jiného než to, že si odpustím mnoho starostí, vč. například té, že budu tady v tomto tématu odpovídat. A že by bylo lákavé nemít na práci nic a jen si hovět na pohovce před televizí. Nicméně ta druhá možnost mi přijde správnější.

Nemám možnost zajistit, aby na jiných chatech lidé dětem neubližovali. Nemám ani možnost, jak jim v tom byť jen částečně bránit. Tady tu možnost mám. I mezi pedofily jsou lidé, kteří zneužívají děti, ať je jich jakékoliv procento. I mezi pedofily jsou lidé, kteří se dopouštějí chyb - a některé jejich chyby mohou mít fatální dopady. A pak jsou mezi pedofily zajisté i lidé špatní. A i na tomto webu je dítě vystaveno určitému riziku. Zda většímu či menšímu než na běžném webu, to už je otázka. Ale to riziko tu je.

Zaznělo tu několikrát, že pravidlo vzniklo kvůli tomu, aby si ČEPEK chránil zadek (no, možná to nezaznělo tak expresivně, ale proč to v krátkosti neshrnout). Ochrana ČEPEKu je v rámci této problematiky jistě také určitým bodem k přemýšlení. Nicméně když jsem pravidlo vymýšlel, ochrana ČEPEKu (jakožto webu, jakožto informativní stránky) pro mě byla až na třetím, posledním místě ze všech bodů k projednání. První místo, jak jsem již psal, zaujala ochrana dětí.

Mohlo by se stát, že se tady zaregistruje dítě, dá se do kontaktu s někým, kdo se v budoucnu ukáže jako problematický - kdo dítěti bude vyhrožovat, kdo ho bude vydírat, kdo ho nějakým způsobem zneužije, anebo kdo mu jen poplete hlavu, aby dosáhl svého cíle. A mohl by vyjít článek ve znění "Dítě bylo vydíráno pedofilem, kterého poznalo na českém pedofilním webu". A ano, mohla by to být pro ČEPEK, jakožto informativní web, zkáza. Protože už roky se snažíme ukazovat společnosti, že existují i pedofilové, kteří nezneužívají. A když o "pedofilech, kteří nezneužívají" hovoří tam venku běžná veřejnost, velice často je to spojováno právě přímo s ČEPEKem. Pokud by ČEPEK byl označen za web, jehož prostřednictvím bylo dítě zneužito, i ti otrlejší lidé, kteří jsou jinak otevření k diskuzím, by mohli dost změnit postoj. "Protože pokud prosazují nezneužívání dětí, pokud opravdu nechtějí dětem ubližovat, jak mohli dovolit, aby se to stalo?" Ano - tahle situace by mohla být pro ČEPEK zkázou, to není třeba zastírat.

A přesto to bylo to poslední hledisko, o kterém jsem při vymýšlení pravidla uvažoval. ČEPEK je podstatný pilíř v oblasti osvěty o pedofilii, ale zároveň je místem, které sdružuje lidi - ať už na fóru registrované, na chatu registrované nebo třeba jen ty, kteří se jednou otázají na své trápení v poradně. Pro tyhle lidi by pak mohl zmizet, těmhle lidem by ta kauza kolem dokola mohla ublížit. Tudíž druhým hlediskem pro mě byla i bezpečnost uživatelů. Nejen kdyby došlo k nějaké tragické kauze, ale i kdyby se někdo vydával za dítě a nějakou pseudo kauzu by popsal, anebo kdyby se někdo za dítě vydával a vedlo by to k problémům pro dané uživatele přímo.

Tato tři hlediska jsem zvažoval. A nyní si dovolím být trochu sobecký. Hovořili jsme tu o tom, že to může být nebezpečné či nepříjemné pro dítě, že to může být nebezpečné či nepříjemné pro ostatní uživatele, že to (to = případná kauza ze zneužití prostřednictvím webu) může mít negativní dopad na ČEPEK jako takový. Ale já si dovolím přidat ještě jedno sobecké hledisko.

Napadlo někdy někoho z vás, jaké to je pro administrátora? Pokud někdo někoho zneužije, nějaký pedofil z ČEPEKu, kterého jsme všichni třeba znali, pro mnohé je to těžké, neuvěřitelné, pro jiné uvěřitelné a odsouzeníhodné. Administrátor to také vnímá. Ale konkrétně on to vnímá ještě víc (alespoň z mého ohledu), protože to on ten web spravoval. Když byl zatčený Plyšáček, hodně jsem o tom přemýšlel. Z úvodní myšlenky "že se to dalo čekat" jsem postupně přišel do myšlenek daleko temnějších. "Z toho, co jsem měl možnost číst na webu, nešlo to nějak poznat? Už tehdy říkal, že se 'miluje s holčičkami' a já tomu nedával žádný význam. Možná jsem měl? Naznačovalo to něco? Určitě ano, zpětně to vidím. I někteří něco zmiňovali, možná jsem to měl nahlásit, i když jsem neměl žádné důkazy. Ale pomohlo by to něčemu? Možná by ta holčička nebyla tak dlouho zneužívaná, možná by nebyly zneužité ty jiné. Možná jsem to měl udělat jinak. Možná jsem neudělal dost." Jaké to pro administrátora bude, když bude zneužito dítě přímo jemu pod nosem na webu, který se snaží vést naopak k tomu, aby dítěti nikdo neublížil? A to riziko, jakkoliv malé či velké, že se to stane, tu stále je.

A čistě sobecky bez ohledu na všechna ostatní hlediska, byl bych rád, kdybych si alespoň mohl říct, že jsem udělal vše, co se dalo. Že jsem se snažil zabránit tomu, aby ten člověk měl možnost stáhnout si dítě jinam, že jsem se snažil přimět dítě k tomu, aby bylo opatrnější, že jsem dával možnosti (i nutnosti) ohlášení. Že jsem udělal všechno, co se dalo. Abych nakonec nebyl vinný jen sám před sebou. A přestože bych si zajisté nejdřív kladl otázky "Co se dalo udělat jinak, lépe?", alespoň bych věděl, že jsem v té době udělal vše tak, jak jsem to považoval za nejlepší a možné.

Tohle pravidlo nemá nikoho šikanovat, nemá nikoho pro nic za nic omezovat, ale má chránit. V podstatě nás všechny, se všemi těmi hledisky.

Jak v praxi bude pravidlo fungovat?
Žádné pravidlo není stoprocentní, stejně jako není úplně dokonalé žádné opatření kdekoliv jinde. I na YouTube je opatření, aby se děti mladší určitého věku nemohli registrovat, aby lidé mladší určitého věku neviděli určitá videa. Pokud ti lidé chtějí, dá se to obejít. Je to jen internet a věk můžu uvést jakýkoliv. Můžu podvádět YouTube, můžu podvádět i zdejší systém. Bohužel tyto systémy nikdy nebudou stoprocentní.

Nicméně, je to alespoň něco. Alespoň něco, co může být nápomocné, co může odrazit nějaké to procento úchyláků, třeba i později, pokud se vrátíme k automatickým aktivacím účtů, kdy se sem bude moci registrovat v podstatě kdokoliv. Web vidí, jak psal Kasz, spousta lidí. I mnoho těch, kteří nejsou registrovaní. Je tam i mnoho zahraničních lidí, kteří přichází jen za dětskou pornografií, zneužíváním a povídáním o tom, jak někoho zneužívat. Přijdou sem a uvidí, že k tomuhle web neslouží. Ale také tady mohou vidět účty případných dětí. Je třeba je chránit. Momentálně ale není, jak to vyřešit jinak.

Dodržování pravidla budou administrátoři a moderátoři hlídat, jak jen to bude možné. A nikdy to nebude, jak už jsem psal, stoprocentní. Nikdy nemáme jak přímo ověřit věk, pokud to člověk nezmíní sám. Nikdy jsme po nikom nutně nepožadovali (a ani nepožadujeme) údaje, jako jsou věk. Druhou variantou, jak zmínil Kasz, je účty dětí na webu zakázat a při nejbližší zmínce o tom, že někdo "má pod patnáct", mu účet zablokovat. Což mi přijde mnohem - MNOHEM - drastičtější než to, s čím jsme přišli nyní. K mnohému se již vyjádřil Kasz přede mnou, tudíž se nebudu opakovat.

Ještě v krátkosti poznamenám, že je rozdíl mezi tím se registrovat pod nějakou e-mailovou adresou (kterou v té chvíli vidí jen admin) a mezi tím uvést na profil svoji e-mailovou adresu. Kdybych svůj mail neuvedl v profilu a podpisu, nikdo vyjma Týmu by nevěděl, jaký mail jsem tady využil, což je onen podstatný faktor. To, že se nepokusí dítě zneužít admin, k tomu už bohužel není žádná záruka, tady už nezbývá než věřit, že v Týmu máme schopné lidi, kteří si dokáží uvědomovat, co je a co není správné vůči dětem. I to, že by byl některý admin odsouzen za zneužití dítěte, by mohlo, mimochodem, mít dosti negativní následky na celý ČEPEK a na to, jak je externě vnímán. A co se týče toho, že je spíše záležitost rodičů kontrolovat, s kým si dítě píše, tak málokteré dítě se svěří svým rodičům s tím, že našlo ČEPEK a že si píše s pedofilem (nebo že našlo ČEPEK a samo je pedofil). Tolerantnost netolerantnost, v téměř každé rodině by z toho byl pro dítě průšvih. I proto o tom bude pravděpodobněji před rodiči mlčet - i proto je pravděpodobnější, že rodič tedy nebude moci včas zasáhnout a pomoci - i proto bude lepší, když to nebudeme nechávat jen na rodičích. Vyjma toho, že spousta rodičů to, co jejich ratolesti dělají na webu, neřeší vůbec, ani nějakým teoretickým pohovorem o možných nebezpečích.

Doufám, že jsem do toho zanesl alespoň trochu objasnění.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Kasz » sobota 27. 7. 2019, 0:17:58

Když jsme diskutovali o doplnění pravidel, vzhledem k tomu, že občas na náš web skutečně přijde dítě (a nebo může přijít i domnělé dítě - například redaktor nebo autoři dokumentu o zneužívání dětí na internetu, kteří si chtějí ověřit, zda ČEPEK opravdu funguje uvnitř tak, jak se prezentuje navenek), mohlo by se stát, že se na toto skutečné i domnělé dítě slétnou "supi", alias podobní lidé, jako jsou třeba v tom dokumentu V síti, je to pravidlo nanejvýš rozumné. Alík jakožto server pro děti jej má implementováno také a má jej implementováno i s vysvětlením: https://www.alik.cz/o/pravidla.

Čekal bych, že se sice zamyslíme nad tím, zda je vždy plně aplikovatelné a zda se nedá nějak obejít (a samozřejmě, že dá), ale musíme si uvědomit, že pokud zde přijde skutečné reálné dítě, tak se pohybuje na webu, kde prostě se různé nekalé živly objevují. Víš, kolik každý den neschválím uživatelských účtů, protože mají nevhodné uživatelské jméno, nebo e-mailovou adresu, nebo nevhodný popisek, v podstatě ve smyslu "I like f***ing children", nebo e-mailová adresa hornyboy@.... tito lidé sem prostě lezou, protože tohle je WEB PRO PEDOFILY, a protože si někteří z nich myslí, že se tady dostanou k dětské pornografii nebo že si budou vyměňovat zkušenosti o zneužívání dětí a budou se tím chlubit?

Tito lidé zde nejsou zaregistrovaní, ale mohou číst veškeré veřejné příspěvky, které se zde na fóru nacházejí. Kdyby někdo zjistil, že je tady občasný výskyt 13letých dívek, které z různých důvodů sem prostě přijdou... budou to zkoušet tím spíš.

Vaše spekulace o tom, zda se něco dá nějak obejít nebo nedá... jsou trochu zavádějící. Divím se spíš tomu, že to sami nevnímáte jako skutečnou ochranu pro dotyčné dítě, které bychom přece neradi předhodili různým těm "hornyboyům". Jako vedlejší pozitivní efekt pak je i v tom, že tím chráníme ČEPEK před zneužitím k navázání nějakého nebezpečného kontaktu s dítětem a tedy i před diskreditací před veřejností.

Byla by ještě jiná varianta - a to zakázat registrace dětem. Že uvede nereálný věk... to už nás zajímat nemusí, ale v momentě, kdy by v nějaké diskuzi uvedlo, že je mu méně, tak blokovat? Ne, toto není cílem webu. Každý, kdo chce k nám přijít, může. A nemusí lhát o svém věku. 13letí kluci, kteří začínají cítit, že se jim líbí holčičky, k nám přijít můžou. I 13leté dívky, které nás z jakéhokoliv důvodu vyhledají a napíšou nám. Ale pokud s nimi máme čisté úmysly, nevidím důvod, proč bychom měli mít problém s tímto novým pravidlem. A že může zneužít administrátor znalost e-mailu pro kontaktování dítěte? Ano, může. Ale zdá se - aspoň zatím - že zde máme administrátory, kteří se tak nechovají a ani chovat nechtějí. Tady dokonce nejde ani o nikoho z vás, tady jde právě o různé ty "hornyboye", ale taky o ty "redaktory".

A pokud někdo říká něco o tom, že zdejší administrátor je mladý a sám se na web zaregistroval v době, kdy takové pravidlo nebylo a komunikoval s někým přes soukromý kanál... to vadí? Prostě společnost se vyvíjí a my s ní. Naše pravidla také prošla vývojem - co by kdysi prošlo, tak dneska už by třeba neprošlo. A proč ta pravidla tady máme? Snad proto, abychom šikanovali uživatele? Určitě ne. Nebo snad Alíkovi jde taky jenom o svou vlastní prestiž a alibi?

Myslím si, že v rámci ochrany dětí je toto pravidlo dobré, a myslím, že je dobré i v tom, že je docela striktní. Pokud jej poruší kdokoliv, včetně toho dítěte = pro dotyčného BAN. Proč oznamovací povinnost? Protože bychom byli neradi, kdyby ČEPEK sloužil pro nekalé seznamování se s dětmi. Nemůžeme být vždy a všude, jsme jen čtyři. A považuji za důležité, aby ochrana těch dětí, které na náš web přijdou, byla pro nás nejvyšší prioritou.

A proč zrovna 15 let? Ano, právě proto, že dítě do 15 let nemá ze zákona možnost souhlasit s chlípnými návrhy, které tady reálně od různých "hornyboyů" hrozí. Prostě zákony ČR sex s dětmi pod 15 let zakazují. Nad 15 let už předpokládají, že se dokážou rozhodnout sami a že se dokážou i sami uchránit. Že realita může být jiná... může někdo argumentovat. Nechť si argumentuje, na to se dá říct jedině to, že pravidla zkrátka nějaká být musí.

Asi bych měl fakt začít psát, kolik pokusů o registraci každý den smažu. Možná že by to pak řadoví uživatelé pochopili lépe. Prostě bych byl velmi nerad, aby se například na Penubru slétali chlípní supi z celého internetu. A o tom toto pravidlo je.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Hebeš » pátek 26. 7. 2019, 23:11:14

Tak je jasné, že pokud by si přeš Čepek někdo domluvil emailovou konverzaci na email, tak by admini Čepeku nebyli trestně stíháni, ale mohlo by to Čepek velmi očernit v očích veřejnosti a mohl by být odpojen.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od 301 » pátek 26. 7. 2019, 23:05:01

Podle mě když je to mimo čepek i mail tak by neměli zablokovat... ale nesmělo by to být samozřejmě natáčeno a dát to sem.. ale nejsem si jistý je to spíš muj názor

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Návštěvník » pátek 26. 7. 2019, 22:57:58

Hebeši toto si napsal moc hezky. Ono zde ale přece jen jde výhradně o to, aby měl ČEPEK alibi, že s případným zneužíváním nemá nic společného. Že tedy prvotní kontakt anebo prostě kontaktní údaje má pedofil či dítě odjinud. A to je problém, jelikož to vlastně nijak samotné dítě nechrání, jen to připravuje půdu pro případnou soudní žalobu. A myslím si, že by pedofilové a ČEPEK jako takový měl jednoznačně spíše chránit děti, než vymýšlet kličky, které jak se zdá stejně postrádají logiku. Vlastně i proto jsem navrhoval aby věc řešil raději právoznalec a nikoli administrátor, který má k věku dítěte mnohem blíže než většina z uživatelů.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Hebeš » pátek 26. 7. 2019, 22:48:30

Když někoho dítě vyzve ke komunikaci přes email, tak dotyčný porušuje pod c (oznamovací povinnost). Další nedořešená věc v pravidlech je působnost pravidel, zda-li je možné někoho zablokovat za to, co se stane pouze v mailu. Nebo jestli je možné někoho zablokovat, když v reálném světě někoho zneužije, ale Čepek k tomu nijak nevyužije.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Návštěvník » pátek 26. 7. 2019, 22:39:44

Nooo.... Hebeši, napsal si (sprominutím) pitomost, ale máš pravdu že toto nijak dítě vlastně nechrání. Ale přivedl si mě na další myšlenku a to je bod a) v tomto pravidle. Co když mě totiž bude dítě samo kontaktovat? Všichni máme uveden mail v profilu, lze navíc odeslat i mail přímo z profilu...... Opravdu dokáže ČEPEK tak radikálně upravit nastavení a omezit některé uživatele?

Neměl by tuhle problematiku řešit někdo kompetentnější než je 19 letý mladík coby administrátor? Myslím si, že tohle je spíše záležitost sloužící jako pojistka proti případným problémům se zákonem v obdobných případech, než skutečně tvrdě vymahatelné pravidlo. Neměl by tedy spíše tuto věc řešit někdo poněkud znalí práva a popsat to tak, aby to bylo realizovatelnější i v praxi a přitom to nevytvářelo dojem neproveditelného nedodělku?

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Hebeš » pátek 26. 7. 2019, 22:27:42

Změnu pravidel schvaluji. Samozřejmě je to omezující a naprosto kontraproduktivní, ale v dnešní době asi nezbytnost, hlavně pro Čepek.

Pokud je zde někdo, kdo by se zde chtěl nevhodně chovat k dětem, tak i když zakážeme soukromé emaily, tak se určitě bude nevhodně chovat k dětem jinde (například na Instagramu). Děti, které chodí sem, jsou z principu chytré, protože málokterá třináctka se zajímá o sexuální menšiny, tudíž je u nich o něco nižší riziko zneužití než u náhodných dětí na Instagramu. Dalo by se to přirovnat k prohibici v Americe.

Problém je ale v tom, že pokud zde bude za dítě vydávat někdo dospělý a pak to zveřejní, tak to může Čepek zničit. Jestli to chápu dobře, tak Karel Žák nemá neodvolatelnou smlouvu s poskytovatelem. Pokud by se šířili zvěsti, že si zde pedofilové píší s dětmi přes email a posílají jim nahé fotky (ano, i to by se mohlo stát), tak by to pro nás mohl být konec.

Jen ta oznamovací povinnost mi přijde přehnaně přísná. Oznamovací povinnost u zjevné dětské pornografie to chápu, ale tady se ten trest (pokud jsem to dobře pochopil) vztahuje i na dítě, se kterým si někdo ten kontakt domluví, což je absurdní, jako když Američani stíhají za výrobu dětské pornografie patnáctiletou holku, co nahrála na internet svojí masturbaci

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Návštěvník » pátek 26. 7. 2019, 21:32:59

Ještě malá poznámka. Nezletilým uživatelům bude blokováno zveřejňovat svou mailovou adresu v profilu? Jak bude probíhat registrace? Kde má nezletilý jistotu, že jej nemůže po mailu či jiném kanále který uvede, obtěžovat například moderátor nebo administrátor? Jak bude probíhat registrace nezletilých, když nemohou uvést svůj email? Případy, kdy administrátor fóra zneužíval děti totiž nejsou zrovna ojedinělé (Plyšáček, Kuba, Tomi...ačkoli nešlo o tento web, je ochotný jít někdo do tohoto rizika?)! A jak píše Sertralin, bude nováček povinný zaslat kopii nějakého dokladu, aby byl ověřen jeho věk? Byly tu případy kdy se muž cítil ženou, co když bude mít někdo pocit že je dítětem bez sexuální orientace a bude chtít toto i uvést v profilu? Bude ČEPEK utlačovat sexuální menšiny? Páč dnes je bezpočet pohlaví a o nic méně i možností v oblasti pocitů spojených se stářím a případnými dalšími odchylkami..... Hm? A toto všechno myslím naprosto vážně a bez jakékoli provokace.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Sertralin » pátek 26. 7. 2019, 19:52:40

Husky, díky že jsi to tak otevřeně napsal. Ještě bych doplnil to, že prakticky není možné určit, kdo na fóru je mladší patnácti let a kdo ne. Leda že by při registraci byly kontrolovány doklady totožnosti. Je to stejné jako na pornoserveru, kde může i dítě odkliknout, že mu bylo osmnáct let, i přesto že tomu tak není. Tady si podobným způsobem může do profilu napsat vyšší věk. Takže je to pravidlo spíše zbytečné, když se ani pořádně nedá ohlídat, jestli někdo při uvádění věku nelže. Být tím registujícím se dítětem, tak tady uvedu vyšší věk. Jsou věci, které jsou tak osobní a citlivé, že se zkrátka nedají řešit v soukromých zprávách, kde si je může přečíst celý administrátorský tým.

Chápu, že chce Marco chránit děti, ale tohle je z mého pohledu extrémní řešení. A navíc, touhle restrikcí se prakticky nic nevyřeší. Jsou stovky, ne-li tisíce stránek, kde různí lidé zneužívájí dětské bezbrannosti a naivity.

Tohle je spíše záležitost rodičů, aby dětem vysvětlili, jaké jsou nástrahy internetu a hlavně, aby nenechávali děti v internetovém světě úplně bez dozoru. Jsem sice proti lezení do soukromí, ale na druhé straně úplná lhostejnost rodičů vůči internetovým aktivitám jejich dětí není taky správné řešení.

Re: Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Návštěvník » pátek 26. 7. 2019, 18:39:51

Tak jsem se už dlouho nenasmál jako dnes. Opravdu Ti Marco moc děkuji, takto mě nedokáže pobavit ani žádná komedie natožpak jiné webové stránky. *rofl* *lol*

Nu k věci. Myslím si, že je absurdní zakazovat kontakt registrovaných uživatelů jako takových. Lze souhlasit s nabádáním k opatrnosti a upozornit na možné rizika, ale je absurdní vymezovat jejich chování mimo tento web. Osobně to považuji za obrovský projev alibismu, jelikož se takto web pouze distancuje od případných rizik, spolu s výslovným upozorněním že "my jsme toto ale zakázaly a my jsme hodní kluci". Jediný výstup je totiž takový, že zamezujete aby byly komunikační kanály ČEPEKu použity k odeslání například mailu, prostřednictvím kterého by mohly uživatelé komunikovat. Vidím to jako signál, že tento web si je plně vědom skutečnosti, že pedofilové v některých případech zneužívají děti a tak pro případ že se to stane, bude ČEPEK chráněný touto kouzelnou formulkou v pravidlech. Já se ptám, opravdu je to k něčemu dobré? Samozřejmě že nikoli.

Bod c) je také výmluvný. Navíc ještě nesmyslný. Myslím že prostá informace, že se zjevně něco podobného objevilo (Nalijme si čistého vína, tyhle změny pravidel VŽDY přicházejí po tom, co se v praxi ukáže jejich nedostatek. ;) ) a tak tu existuje možnost v případě takového obtěžování věc nahlásit adminovi, by bylo mnohem více logické než tento paskvil. Pokud se dva domluví na kontaktování, aby si mohli třeba osobněji psát, nepředpokládám že to jeden z nich bude hlásit jako porušení. A hle, porušili pravidla.....

Ještě bych se rád zeptal, proč právě hranice 15 let? Věk kdy jsou "děti" již "dospělé" je přece až v 18 letech, ne? Je tedy věk zvolený primárně jako hranice pro zákonné zahájení sexuálního života, aneb hlavní motivace "pak už nás to nezajímá, hlavně že už z toho nebude mít ČEPEK průser"?

No většina z toho jsou vlastně spíše takové řečnické otázky, na které bude odpověď plně v režii oněch pravidel a tedy nedostatečná a pro mě nepodstatná. Mám ale otázku na Marca, na kterou by mohl odpovědět dosti podrobně. Podle profilu ses tu registroval ve věku pod 15 let, coby pedofil. Odečti od svého tehdejšího věku rok, jelikož lidé a jejich vnímání jsou různé, takže plus mínus rok. Pamatuju si, že jsi byl celkem nakloněný dalším uživatelům a administrátorům. Kdy jsi tedy komunikoval s jinými pedofily prostřednictvím SZ a kdy jste se přesunuly i na jiné kanály? Kolik ti tehdy bylo? A opět, u někoho může být vývoj jiný a tak plus (a především) mínus rok. A tak pokud by si byl pod touto hranicí a chtěl komunikovat s pedofilními přáteli, nahlásil by si například nějakého administrátora který by ti nabídl soukromou konverzaci?

A ještě detail, který jsem naznačil v předešlé větě. Co když se tu zaregistruje 14 letý mladík s psychickými problémy a nějaký aktivní uživatel (a dost pravděpodobně může jít i o některého z administrátorů či moderátorů) mu poskytne pomoc na chatu či v SZ, později bude mít chlapec zájem o jinou komunikaci přes jiný kanál. Je totiž rok 2019 a nejrůznější messengery jsou jaksi populárnější než si psát přes SZ. Jaký trest dostane chlapec v této nelehké situaci a na jak dlouho bude administrátor odstaven od své funkce za to, že chtěl pomoci a tak naplnit poslání tohoto webu?

Vyjímky pro tyto případy? No ale prosím vás, nebuďte směšní......

Změna pravidel ze dne 26. 7. 2019

od Marco Freeman » pátek 26. 7. 2019, 0:00:42

Vážení uživatelé,

rád bych Vás (za celý Administrátorský tým) obeznámil o pro většinu z nás drobné změně - či přesněji doplnění - pravidel. Za historii komunity se nám několikrát stalo, že se na web registrovaly osoby mladší 15 let. Několik posledních dní jsme přemýšleli o tom, jak k takovým uživatelům přistupovat.

V naší Seznamce již máme jasně stanovené, že je zakázáno přes ni vyhledávat děti (kterými v tomto případě rozumíme osoby mladší 15 let), nicméně nemáme nijak zakázané to, aby sem na web děti přicházely či se registrovaly. Na tomto ani nic nemíníme měnit - zaprvé se tomu nedá stoprocentně zabránit, zadruhé se vždy může najít osoba mladší 15 let, která bude potřebovat pomoc, a zatřetí nám nepřijde spravedlivé komukoliv (kdo se nijak neprovinil) zamezovat vstup či možnost přispívání na web.

Nicméně si uvědomujeme i druhé skutečnosti. V prvé řadě je třeba říci, že přestože věřím a doufám, že většina uživatelů našeho fóra je rozumná a nedovolila by si nic nevhodného k dítěti, jež by k nám zavítalo, je samozřejmé, že se zde (stejně jako v každé skupině lidí) budou vyskytovat i ti, kteří by mohli dané situace nevhodně využít. Také se může najít dítě, které samo přijde a bude k nevhodné diskuzi či jinému chování vybízet. A samozřejmě se najde (a v minulosti i našlo) množství novinářů, rodičů, učitelů či jen běžné veřejnosti, která nebude souhlasit s tím, aby na tento web měly děti přístup.

Rozhodli jsme se tedy udělat určitý kompromis - který ukáže, že vnímáme problematiku přístupu dětí na náš web, že nechceme, aby náš web sloužil k čemukoliv nevhodnému a nelegálnímu, ale že zároveň nechceme házet klacky pod nohy dětem, které mohou potřebovat pomoc či budou jen zvědavé.

Proto registrace dětí na web zůstávají povoleny. Ovšem s jedním velkým a podstatným ALE. Stejně jako všichni uživatelé se mohou zúčastňovat konverzací v sekcích fóra či na chatu, ovšem nikde jinde. Abychom co nejvíce zamezili tomu, že dojde k ohrožení dítěte přes naše komunitní stránky, je komunikace s danými registrovanými dětmi pod 15 let mimo web zakázána.

Je tedy zakázáno:
- vyzvat dítě mladší 15 let ke komunikaci na soukromém kanálu (E-mail, Skype, FB, ICQ, Jabber, …);
- aby dítě vyzývalo ostatní uživatele ke komunikaci přes soukromý kanál;
- aby dítě veřejně uvádělo na svém profilu soukromý komunikační kanál;
- neoznámení, že se někdo porušení tohoto pravidla dopustil.

Nemůžeme stoprocentně ničemu zabránit, nicméně si dovolím apelovat na všechny (byť je jich velice málo) současné i budoucí zaregistrované uživatele pod 15 let, aby se vyhnuli výměně soukromých kanálů. Zde na webu je možné využít soukromých zpráv i chatu ke komunikaci s ostatními uživateli a je to mnohem bezpečnější, než pokud se rozhodnou k jinému kanálu, kde na případné problémy budou samy. Pokud se tady najde někdo, kdo se k nim rozhodne chovat nevhodně, máme zde Administrátorský a moderátorský tým, který je a bude připraven to řešit, kdykoliv se na něj dítě obrátí. Na soukromém kanálu nikdo takový není a všechno tam může být složitější.

Při zavedení tohoto pravidla jsme se částečně inspirovali pravidly dětského portálu Alík.cz, který právě zákazem přecházení na soukromé kanály zamezuje mnohému nevhodnému chování ze strany dospělých k dětem. Pevně doufám, že tato pro většinu lidí jen drobná změna povede k upevnění bezpečnosti a nastaví i určitý řád, jak v budoucnu k dětem na web registrovaným postupovat.

Zde je nové znění pravidel (upravené či doplněné části jsou znázorněny modře), brzy bude doplněné i do anglické verze pravidel:
9) Na celém webu je v zájmu prevence proti negativním vlivům a za účelem ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů zakázáno:
a) vyzývat dítě mladší 15 let k rozhovorům přes soukromé služby či vyzývání ze strany dítěte mladšího 15 let ke komunikaci přes soukromé služby (mezi něž patří i e-mail), které nejsou pod dozorem Týmu ČEPEK;
b) uvádění soukromých kontaktů a jiných osobních údajů prozrazujících totožnost na profilu dítěte mladšího 15 let;
c) neoznámení, že se někdo porušení bodů 9a) a 9b) dopustil.


10) Pravidla mohou být pozměněna. O těchto změnách budete informováni na fóru. Zavazujete se k sledování změn pravidel.

11) Tato pravidla nabývají platnost dne 24. 12. 2015 a nahrazují předchozí pravidla, která byla platná od 15. 11. 2012.

Za Administrátorský tým,

Změna pravidel ze dne 22. 10. 2018

od Marco Freeman » pondělí 22. 10. 2018, 21:56:35

Dnes jsme s Kaszem provedli změnu (resp. spíše doplnění) Hlavních pravidel. Nejedná se o žádné markantní změny. V pravidle 3b) došlo k přeskládání jednotlivých podbodů a doplnění jedné formulace a jednoho podbodu (modré části textu byly doplněny):
V Hlavních pravidlech webu se píše:3) Na celém webu je zakázáno neslušné chování a jednání. Proto je zde zakázáno:
b) psát příspěvky, které mohou mít negativní vliv na příchozí pedofily. Mezi tyto příspěvky se počítají například příspěvky, které:
obhajují sexuální aktivity s dětmi nebo jinak vzbuzují dojem, že sexuální aktivity dětem nemohou ublížit či jsou v pořádku;
obhajují pachatele trestných činů, a to především sexuálních trestných činů páchaných na dětech, a bagatelizují následky těchto činů;
vzbuzují závist nad sexuálními kontakty s dětmi;
do detailu popisují sexuální aktivity s dětmi – a to i v případě životního příběhu;
moderátor či administrátor určí jako příspěvky nevhodné a závadné. V případě nejistoty ohledně příspěvku, jež by mohl porušovat pravidla 3b), se před jeho odesláním poraďte s členem Týmu ČEPEK.

Změna pravidel ze dne 28. 6. 2018

od Marco Freeman » čtvrtek 28. 6. 2018, 21:33:19

Dnes jsem provedl malou úpravu pravidel v bodech 4b) a 5b) a doplnil jsem bod 4d) (modré části textu byly do pravidel doplněny):
V Hlavních pravidlech webu se píše:4) Je striktně zakázáno vyzrazování citlivých údajů. Proto se zavazujete:
b) k nevyhrožování vyzrazením citlivých údajů, jejichž příklady můžete najít v bodě 4a), a k tomu, že se žádným pokoutným způsobem nebudete snažit tyto citlivé údaje zjistit;
d) neposílat odkazy nebo narážky, které vyznívají tak, že zjišťujete IP adresy a jiné citlivé údaje ostatních členů komunity.

5) Zavazujete se k okamžitému uposlechnutí a respektování rozhodnutí moderátora či administrátora. Proto jste povinni:
b) v případě Vám uděleného trestu jej respektovat po celou jeho dobu trvání, nepodvádět, nezakládat duplicitní účty a za někoho se vydávat či se na chat přihlašovat jako anonym, v případě úpravy příspěvku moderátorem tuto skutečnost záměrně nezakrývat mazáním ani novou úpravou příspěvku, v případě trestu umlčení na chatu nezasílat SOS ve snaze stížnosti na udělený trest;
Děkuji za pochopení,

Nahoru