Žádost o spolupráci na diplomové práci

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.

BBCode je zapnutý
[img] je vypnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou vypnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Žádost o spolupráci na diplomové práci

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Myš » pátek 22. 1. 2016, 19:57:47

Při vánoční návštěvě rodné země jsem se s Kristýnou setkal v jedné příjemné pražské čajovně. Hned mi nabídla tykání, za což děkuji, jinak bych ho navzdory pravidlům etiky jemně nabídl já :D Ačkoliv se jednalo o její první rozhovor, vše probíhalo velmi hladce a v příjemné atmosféře. Kromě informací o vnitřním i vnějších coming outech jednoho Myšáka si Kristýna odnesla také znalost fungování gaiwanu :D

Vřele doporučuji osobní setkání, pokud stále někdo váháte, jakou formu zvolit.

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Marco Freeman » úterý 19. 1. 2016, 21:09:49

Marco Freeman píše:Již jsem napsal email a nabídl se ke spolupráci. :)
Dnes jsem tedy absolvoval rozhovor, který probíhal po komunikačním kanále Skype. Samotný rozhovor byl trošku delší, než jsem očekával (zhruba tři hodiny a čtvrt), ale nijak mi to nevadilo, jelikož jsem si kvůli tomu raději vyhradil předem dostatek času.

Ze začátku jsem potvrdil informovaný souhlas pro účastníky výzkumu, kdy stačilo písemné potvrzení, že jsem se zněním informovaného souhlasu byl seznámen, že bodům v něm uvedeným rozumím a souhlasím i se samotnou účastí ve výzkumu. Dokument byl stručný, věcný a všechny body pochopitelné. :) Následně jsem byl požádán o dobrovolné stručné představení, kdy jsem uvedl jen pár obecných informací, které jsem si sám zvolil, například jaké mám zájmy. Pak už přišel na řadu samotný rozhovor.

Otázky se týkaly nejdříve toho, kdy jsem si uvědomil svoji preferenci, jaké to pro mě bylo, jak jsem s tímto zjištěním pracoval, a podobně. Následně jsme plynule přešli ke coming outu mé nevlastní matce a jiným coming outům, kdy jsem byl tázán na motivaci ke svěření se, na reakci dotyčného, na moje pocity, které jsem z toho měl atd. Pak jsem prošel ještě dalšími doplňujícími otázkami, které vzešly z našeho rozhovoru.

Už po několika otázkách ze mě opadla nervozita, jelikož rozhovor byl příjemný. Dotazy byly dobře formulované i mířené. Takže jako závěr můžu uvést to, že nelituji, že jsem se rozhovoru a spolupráce zúčastnil. :)

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Kristýna Janů » neděle 22. 11. 2015, 19:36:57

Dobrý večer,
v současné chvíli již mám dostatek respondentů.
Prozatím tak všem děkuji za zájem :)

S pozdravem,
Kristýna

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Kasz » pátek 20. 11. 2015, 20:19:16

Rád se budu podílet na výzkumu, můžete mi kdykoliv napsat na email: kasz@seznam.cz

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Kristýna Janů » pátek 20. 11. 2015, 18:58:59

Vážený Plyšáčku,
jsem ráda, že téma považujete za relevantní. Sama jsem se divila, že tato problematika již není hlouběji rozpracována. Tento nedostatek se však netýká pouze naší kotliny. I v rámci světové odborné veřejnosti jsem prozatím zaznamenala pouze počínající zájem o coming out osob s pedofilní preferencí. Pro mne však jedině dobře :), alespoň mám možnost zkoumat téma, které je nejen zajímavé, ale pro mnohé lidi mimo vaši komunitu i zcela nové.
Nad používáním pojmu coming out visí pochopitelně otazník. Na naší fakultě se jednoznačně preferuje v česky psaných odborných textech uvádět české termíny. Je však otázkou, zda coming out má český ekvivalent. Coming out obsahuje více rovin, které by, podle mého názoru, byly kterýmkoli z potenciálních překladů ztraceny. Žádný český výraz, který by zachytil komplexní podstatu coming outu tedy osobně prozatím neznám.
Váš nezájem o účast mne pochopitelně mrzí. Mé výzkumné otázky nejsou zaměřené na zkoumání pedofilie jako takové, ale spíše na to, co pro člověka znamená. Nemyslím si proto, že by se kdokoli měl cítit jako „pokusný králíček“. Skype či chat se dá použít nejen pro zajištění anonymity, ale také z důvodu menší časové zátěže. Nesnažím se však pochopitelně změnit Vaše svobodné rozhodnutí :).
Tato stránka a její fóra byly pro mne nejen hlavním, ale dokonce prvním zdrojem inspirace pro specifikaci tématu. O výsledek, tedy o anonymizované výstupy z diplomky, se pochopitelně ráda podělím. Obávám se však, že vzhledem k tématu může být potenciál k Vašemu poučení spíše nižší. Cílem je spíše zprostředkovat nepedofilním osobám prožívání, otázky, problémy či zkrátka obecně témata, se kterými se v kontextu coming outu potkáváte. Je však možné že si v tom i přes to najdete něco nového. K pobavení bude snad moje práce sloužit jen v tom dobrém slova smyslu :), avšak to samozřejmě dopředu nemohu zaručit. Rozhodně se však vynasnažím dostat ze sebe to nejlepší :).

Děkuji za reakci.
S pozdravem, Kristýna Janů

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Plyšáček » středa 18. 11. 2015, 20:43:17

Vážená studentko Janů.
Problematiku comig outu u pedofilů jsem již navrhoval ke zpracování Suzance Suzi. Takže vám blahopřeji ke geniální volbě tématu. Ona to buď nějak nepochopila nebo si zvolila jiné téma.

Jistě si zjistíte správné skloňování a zacházení s tímto divným slovem. Nebo pro něj snad nalezneme vhodnější český ekvivalent?

S mojí účastí rozhodně nepočítejte. Věnuji se jiným věcem a jsem "pokusným plyšovým králíčkem" pro znalce. :)
Navíc mě hodně zaměstnává soukromé studium dětské sexuality.

Zkuste si hlavně projít mnoho našich vláken, ve kterých se dané problematice věnujeme, ať vůbec víte, jak svoji práci optimálně koncipovat.
Například něco zajímavého naleznete jistě v tématu Potlačená pedofilie, zejména 1. a 2. podtéma.
A pak máme i speciální téma Coming out a dieťa. Tam perlím. :)

Rozhodně se zaregistrujte na našem fóru. Bude se vám pak i snáze dohledávat vše kolem zvoleného klíčového slova.

Přeji hodně zdaru.
Až bude vaše práce hotová, rád se s ní seznámím.
A doufám, že nám ji poskytnete pro poučení i pobavení.
Plyšáček

Re: Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Marco Freeman » středa 18. 11. 2015, 20:42:01

Již jsem napsal email a nabídl se ke spolupráci. :)

Žádost o spolupráci na diplomové práci

od Marco Freeman » středa 18. 11. 2015, 20:29:10

Přišlo nám do redakce:

Dobrý den,

jsem studentka psychologie Masarykovy univerzity v Brně, a v rámci své diplomové práci zkoumám coming-out pedofilně zaměřených osob. Touto cestou bych ráda oslovila ty z vás, kteří by byli ochotni podělit se se mnou o vlastní zkušenost s coming-outem, ať už vnitřním (přijetí vlastní sexuální preference) či vnějším (svěření se druhému). Jedinou podmínkou pro účast ve výzkumu je tak prožitek uvědomění si a přijetí vlastní preference, a dále nekriminální minulost. Rozhovory by probíhaly v období prosince 2015 - března 2016, dle individuální preference každého z vás. Povídali bychom si buď osobně nebo prostřednictvím online komunikačních programů umožňující telefonování (např. skype), či chatování. Záleží pouze na tom, jak se spolu domluvíme. Rozhovory budou zcela anonymní, Vaše jméno ani jiné identifikační údaje nebudete nikde uvádět. Získané informace využiji pouze pro účely vypracování diplomové práce.

V případě zájmu o spolupráci, získání podrobnějších informací či jakýchkoliv jiných otázek se na mě neváhejte obrátit, a to na e-mail janu.tyna@gmail.com.

Za projevený zájem předem děkuji.

S přáním hezkých dnů,
Kristýna Janů

Nahoru