Stránka 1 z 1

Uděleno varování uživateli sweet4ever, 18.7.2011

Napsal: pondělí 25. 7. 2011, 14:33:10
od Kasz
Navrhuji zřídit na fóru sekci, kde budou moderátoři psát upozornění na nevhodné chování uživatelů, pokud takové chování zaregistrují. Sweet4ever před chvilkou po mém příchodu do chatu smazal kompletní text, který na fóru byl. Důvod? "[1:49:00] sweet4ever → elrond: Smazl jsem to kuli moderatorovi." Takové jednání se mi jako moderátorovi vůbec nelíbí. Vypadá to, jakoby si v předchozí komunikaci psali něco, co by se moderátorovi nemuselo líbit. Upozornil jsem ho, že bude-li se jeho jednání opakovat, dostal by ban do doby, než bude vytvořený nový chat, který bude logovat vše (doufám), tedy i jakékoliv smazané příspěvky.

Zároveň uděluji uživateli sweet4ever za smazání textu chatu po příchodu moderátora varování, protože tím porušil bod 4 pravidel: "Zavazujete se dodržovat pravidla slušného chování". Pokoutné jednání na fóru a schovávání se před moderátory zde netolerujeme. Pokud nechcete, aby Vaši komunikaci někdo četl, zvolte jiný komunikační kanál.

Re: Uděleno varování uživateli sweet4ever, 18.7.2011

Napsal: čtvrtek 12. 1. 2012, 16:02:20
od Kasz
sweet4ever píše:Sice mi přijde utažené za vlasy vymýšlet místo pro udělování trestů kvůli smazání skla ale administrátoři mají určitě jiný názor, jen doufám že odsud zmizí mé šeptání s elrondem.
Nezmizí, je to důkaz, žes udělal, cos udělal, a proč jsi to udělal. Aby ostatní viděli, co se nám tady nelíbí a za co můžeme dát varování.

Ad. znění "trestu": "Uděluji varování uživateli sweet4ever za smazání textu chatu po příchodu moderátora. Pokoutné jednání na fóru a schovávání se před moderátory zde netolerujeme."

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: pátek 13. 1. 2012, 13:51:21
od Fx100d
Jestli nechceš aby tvá komunikace nebyla na očích moderátorů, jdi si povídat na soukromý komunikační kanál. Zpráva z tvého šeptání neobsahuje žádná osobní data. Tento web jsem udělal proto, aby zde lidé měli prostor řešit své problémy a dopomoci jim k tomu má i tým lidí, kteří se o web starají, tedy i moderátoři. Proto je možné, že občas někomu vstoupí do šeptání aby mu problém pomohli vyřešit. Pokud se ti to nelíbí, máš možnost jít komunikovat jinam. Když těsně po příchodu moderátora smažeš chat, je to podezřelé a podezřelé aktivity tu netolerujeme, napomenutí je tedy na místě. Emoce do toho netahej, toto není o emocích ale o tom, udržet tu pořádek a o odpovědnosti, kterou ty za obsah tohoto webu neneseš.

Varování v trestech tedy nadále zůstane.

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: pátek 13. 1. 2012, 20:34:00
od tojejedno
Ano sweet4ever neměl mazat sklo po příchodu moderátora a s trestem souhlasím. Pro výměnu osobních údajů by tento web sloužit neměl.
Moderátor však nemá právo z jakéhokoli důvodu zveřejňovat soukromou konverzaci z šeptání. Pravidla bod 6 (Zavazujete se nezveřejňovat či jinak uvolňovat jakékoliv osobní údaje o jiných členech fóra. Výjimku může ověřitelně povolit pouze uživatel, kterého se tyto údaje týkají. Stejným pravidlem se řídí i administrátor a moderátoři. Veškerá vaše data jsou důvěrná.) Šeptání určitě považuji za osobní a důvěrné, proto by mělo být okamžitě smazáno. Důkazy o smazání skla nejsou nutné, jelikož sweet4ever toto smazání nepopírá.
Tímto chci navrhnout napomenutí Kasze za porušení pravidel bod 6

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: pátek 13. 1. 2012, 21:19:10
od MR_Xguard
Vidí-li (viděli-li) administrátoři špetání, tak mají i za povinnost nechávat si obsah pro sebe a nikomu jej nesdělovat, tudíž i kdyby tam naspal své přesné GPS souřadnice, tak jich nesmí zneužít a to se podle mě vskutku nestalo. Ovšem smazání skla z důvodu "aby to moderátor neviděl" je skutečně zavádějicí.
Z mého pohledu nic tak nebezpečně osobního zveřejněno nebylo. Spíš naopak jde o názorný příklad pro ostatní, jak se nemá chovat na chatu. Jelikož nejsou žádné další důkazy, tak není třeba nikoho oviňovat, Sweet byl pouze veřejně varován, aby si z toho ostatní vzali příklad.

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: pátek 13. 1. 2012, 21:37:49
od Kasz
Ad. pravidla: "Zavazujete se nezveřejňovat či jinak uvolňovat jakékoliv osobní údaje o jiných členech fóra."
Šeptaná zpráva, zaslaná elrondovi, neobsahuje žádný osobní údaj o uživateli sweet4ever ani o elrondovi. Ale to tady psal už i Fx100d:
Fx100d píše:Zpráva z tvého šeptání neobsahuje žádná osobní data.

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: pátek 13. 1. 2012, 22:52:38
od tojejedno
Ano četl jsem že osobní údaje zveřejněny nebyli. Uveřejnění napomenutí, jako odstrašující příklad pro ostatní, je naprosto správné. Mě vadí zveřejněné šeptání aď v něm je cokoliv. Sám jsem ho nečetl a číst nebudu. Takováto praktika by zde být neměla i když se jedná o přestupek. Šeptání považuji za své soukromí i pokud v něm nejsou uvedeny moje osobní údaje. Samozřejmě s přihlédnutím k tomu že do šeptání moderátor může nahlížet, ale né ho zveřejňovat.

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: sobota 14. 1. 2012, 11:02:53
od Kasz
sweet4ever píše:Uživatel šeptá v domění, že je to soukromá konverzace, neměl by se dívat na to kdo to čte a co s tím udělá.
Nevím, proč zde pořád řešíš záležitost, která se stala před půl rokem. Bohužel je mi to líto, ale jakmile jsem přišel na chat, smazal jsi sklo a ještě jsi napsal sám na sebe důkaz, že to bylo kvůli tomu, že jsem se přišel na chat podívat. Pokud jsi mazal kvůli tomu, žes v předchozí komunikaci uváděl nějaká osobní data, k tomu nebyl důvod, mohu zaručit, že jako moderátor/administrátor osobní data zdejších členů nevynáším. Pokud nevěříš, že data nevynáším, pak si prostě zvol jiný komunikační kanál. On to není ani trest, ono to je prostě varování, že takovéto jednání - schovávání se před moderátory, mazání skla chatu po příchodu moderátora apod. - zde prostě netolerujeme. Asi jako když někdo při písemce sice (možná) nemá tahák, ale má jednu ruku pod lavici a když se na něho podívám, tak s sebou škubne - taky ode mě dostane něco jako "varování" a navíc ho budu podezírat, že ten tahák pod lavicí má. Nesmíš se proto divit, že mně tvoje jednání přišlo podezřelé a že jsi tedy dostal varování. Co se týče šeptání, je zveřejněno jenom minimum (1 věta) pro důkaz, že šlo o jednání, za které jsi dostal varování. Je to jako když u soudu v rozsudku píšou, co odsouzený udělal (např. pokud se jedná o zneužívání dítěte, je tam napsáno o dost víc intimních věcí, než v tebou šeptané soukromé zprávě, ve které se - "bohužel" - o žádnou intimní, soukromou nebo osobní věc nejedná). Přitom rozsudek je vždy veřejný.

Protože jsou v životě mnohem důležitější, než řešení půl roku starého problému se smazáním skla chatu po příchodu moderátora, toto je mé poslední vyjádření k této kauze, myslím, že vše podstatné zde z obou stran již zaznělo a nic nového zde již nevymyslíme.

Technická a zároveň ironická poznámka nejen pro Fx100d: Napadá mě, že bychom mohli/měli zavést, jako je to v trestním řízení běžné, 14tidenní lhůtu pro odvolání. Jinak se může stát, že někomu dáš varování, BAN nebo jiný trest a on po třiceti letech se k tomu bude pořád vracet a bude žádat obnovení procesu nebo dokonce potrestání "soudce" za nesprávný rozsudek.

Re: Stížnost na moderátora

Napsal: neděle 15. 1. 2012, 9:40:32
od Fx100d
tojejedno píše: Tímto chci navrhnout napomenutí Kasze za porušení pravidel bod 6
Pravidlo 6 které říká, že se nesmí zveřejňovat soukromé informace o jiných členech je v pravidlech rpoto, aby zde nikdo nezveřejňoval o jiném kde bydlí, jak se jmenuje a pod. V tomto případě je zveřejněna jedna jediná věta, ve které není žádná osobní informace. Stížnosti sweet4ever kvůli smazání této šeptané zprávy mi silně zavánějí vyvoláváním flame war. Je opravdu tak strašně tajné, že sweet zašeptal elrondovi důvod proč smazal sklo? Je to nějaká informace, která by ho mohla nějak prozradit nebo ohrozit? Není. Pravda, zveřejňovat šeptání sice není úplně v pořádku, ale v tomto případě to bylo jen jako doplnění důvodu a rozhodně není Kasz tím, kdo by takovou věc udělal bez rozmyslu a vyžíval se v takových věcech. Kdyby ve zprávě bylo, že má sweet červené auto značky audi nebo že mu je 22 což tají, neřek bych ani slovo a bez řečí tuto šeptanou zprávu smazal. Připadáte mi fakt jak malí haranti když tu rýpete do tak staré záležitosti a ještě kvůli takové kravině.

Takže také se naposled vyjadřuji: Šeptaná zpráva tu zůstane, jasně a výstižně ukazuje co se stalo a neobsahuje nic, co by mohlo kohokoliv z této komunikace jakkoliv ohrozit. Pokud si nadále bude sweet stěžovat na kasze, bude toto chování bráno jako pokus vyvolat hádku a bude následovat další trest, protože již půl roku si zde vymýšlý důvody, jak Kasze potrestat a to bez jakýchkoliv pádných argumentů. Je vidět, že sweet4ever cítí ke Kaszovi osobní antipatii a takovéto spory si řešte soukromou cestou, sem to nepatří.

Re: Uděleno varování uživateli sweet4ever, 18.7.2011

Napsal: neděle 15. 1. 2012, 15:33:18
od fenix
Já myslim, že je naprostá blbost to teď po takový době pořád řešit. A ani neni co řešit sweet4ever nedostal žádný trest pouze varování a nevidím nic v čem by se Kasz provinil, ve větě „Smazl jsem to kuli moderatorovi.“ nejsou žádné osobní informace. Když se někdo chce hádat, prostě si vždy najde důvod.....

Re: Uděleno varování uživateli sweet4ever, 18.7.2011

Napsal: neděle 15. 1. 2012, 22:16:57
od efix
Dvě poznámky pro sweet4ever:
1) Nevím, v čem by ti v tuhle chvíli jakkoliiv pomohlo, kdyby obash šeptání zmizel, když jsi ho několikrát potvrdil, takže stejně všichni ví, co v té jedné zveřejněné větě bylo.
2) Je mi jasné, že jediné, o co ti jde, je pošpinit tenhle web a udělat si reklamu na p.cz, kde jsi tím nejlepším moderátorem pod Sluncem. Už je to trapné...