Co není našimi cíli

Naším cílem není legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství či sňatků s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech.

Nechceme legalizaci sexu s dětmi

Uvědomujeme si negativní důsledky, které sexuální kontakty s dětmi mohou mít. V žádném případě nechceme ubližovat dětem. Vnímáme rozdíly mezi vyspělostí dětí a dospělých a souhlasíme s tím, že děti potřebují zvláštní ochranu. Ačkoli většina z nás cítí touhu po sexuálním kontaktu s dětmi, uvědomujeme si, že u sexuálních kontaktů je potřeba respektovat zájmy všech zúčastněných. Samotná touha z naší strany nám nedává právo na sexuální kontakty s dětmi. Ve světle výše uvedeného nechceme sex s dětmi a o jeho legalizaci ani o snižování věkové hranice k sexuálním aktivitám neusilujeme.

Nechceme sňatky s dětmi

V žádném případě neusilujeme o legalizaci sňatků s dětmi. Je nám jasné, že děti nejsou zralé na rozhodnutí podobného významu, jako je rozhodnutí uzavřít sňatek. Uvědomujeme si, jak by případné sňatky mohly být snadno zneužitelné. Uvědomujeme si, že děti nevnímají erotickou přitažlivost a náklonnost takovým způsobem, jako dospělí. Mladí dospívající pak ještě nemají zkušenost se vztahy a jen těžko poznají, zda je potenciální partner ten, se kterým by chtěli dobrovolně a dlouhodobě žít. Praxi některých států, kde jsou sňatky s dětmi legální, odsuzujeme, považujeme ji za zcela nepatřičnou.