Problémy studií souvisejících s pedofilií

Nedostatek studií

Celkově je studií o pedofilii málo. Některými otázkami se studie nezabývali vůbec, k jiným existuje jen několik málo studií. Není nám například známá žádná studie, která by nějak obecněji zkoumala pedofilní ženy (existují nějaké případové studie). Jen velmi málo je známo o dospívajících osobách s pedofilií.

Nereprezentativní vzorky studií

Naprostá většina studií zabývajících se pedofilií je provedena převážně nebo výhradně na pedofilních pachatelích pohlavního zneužívání. Výsledky takových studií v žádném případě nelze považovat za reprezentativní pro pedofily obecně. Tato skutečnost však často nebývá ve studiích dostatečně zdůrazněna, případně jsou výsledky takových studií citovány, jako by byly reprezentativní pro pedofily obecně. Problematické může být také označení pachatelů zneužívání za pedofily, některé studie automaticky braly pachatele sexuálního zneužívání dětí za pedofily.

Jen velmi málo studií zkoumalo převážně pedofily, kteří se nedopustili zneužití dítěte. Typicky takové průzkumy mají formu internetového dotazníku. Ani studie získané tímto způsobem nelze považovat za reprezentativní. Typicky jejich respondenti pocházejí převáženě z několika málo internetových komunit, přičemž pedofilové mohou vyhledávat komunity, ve kterých převládají názory podobné jejich a pobyt v komunitě může jejich názory ovlivňovat.