Život a pocity nekriminálních pedofilů – diplomová práce, autor: Bc. Karel Žák

Diplomová práce pojednává o životě a pocitech nekriminálních pedofilů, tj. osob, jejichž sexualita je zaměřena směrem k nedospělým osobám (dětem). Zabývá se, podobně jako předchozí bakalářská práce, především těmi pedofilně orientovanými jedinci, kteří se dokázali se svou odlišnou sexuální orientací vyrovnat a svým chováním se snaží nepřekračovat obecně respektované právní i morální normy.V teoretické části tato práce opakuje základní fakta o pedofilii, zároveň uvádí nové aktuální informace o jevech souvisejících s pedofilií, které nebyly uvedeny v bakalářské práci. Výzkumná část práce se pokouší formou kvantitativního dotazníkového výzkumu a dvou kvalitativních kazuistik nahlédnout hlouběji a podrobněji do života a pocitů nekriminálních pedofilů, prožívání jejich odlišné sexuální orientace, vztahů s dětmi, problémů, se kterými se setkávají a které je trápí, i názorů na různé společenské jevy, které mohou s pedofilií souviset. V závěrečné části se práce pokouší stručně shrnout nejdůležitější a nejzajímavější fakta, která vyplynula z výzkumné části, včetně jejich případné aplikace v rámci osvěty veřejnosti a v preventivní práci s těmi pedofily, kteří zatím neměli či nemají důvod vyhledat odbornou pomoc.

Bibliografický záznam:

ŽÁK, Karel. Život a pocity nekriminálních pedofilů: diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví. Brno, 2012, 135 stran. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. Dostupné na internetu: http://is.muni.cz/th/174448/pedf_m/

Autor: Bc. Karel Žák
Počet stran: 135
Rok vydání: 2012

Možnost stáhnutí:
Dokument DOC (1,6 MB)
Dokument PDF (1,8 MB)
Posudek vedoucí práce (175 kB)
Posudek oponenta (375 kB)

Diskuze k článku

Diplomové práci Život a pocity nekriminálních pedofilů (2012) předcházela bakalářská práce Pedofilie (2009).

Mgr. Karel Žák se představuje

- externí spolupracovník, zabývá se tématem pedofilie především z hlediska doposud opomíjené primární prevence pohlavního zneužívání dětí. Ve spolupráci se sexuology a psychology plánuje sepsat “příručku pro pedofily”, která by (nejen) pedofilům poskytla základní informace, ale také doporučení, jak mohou se svým odlišným erotickým cítěním naložit nejen tak, aby sobě ani nikomu jinému neubližovali, ale především aby mohli být plnohodnotnými členy lidské společnosti. Doposud žádná taková literatura pro pedofilně zaměřené spoluobčany neexistuje. Kontakt na autora: karelzak@kazaweb.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Odborná knihovna, Odborná litaratura, Zajímavé knihy. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.